Minimaliseren afstand

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Minimaliseren afstand

Minimaliseren afstand

Inhoud pagina: Minimaliseren afstand

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Beschrijving

Beschrijving

Hieronder staan voorbeelden van bedrijfsspecifieke maatregelen met de procentuele vermindering van milieubelasting en kostenbesparing binnen de scope van de maatregel. De gerealiseerde verbeteringen zijn uniek voor het betreffende bedrijf. Het potentieel van de maatregelen moet telkens opnieuw worden vastgesteld.

Minimaliseren afstand

Vraagstelling

Vraagstelling

Hebt u maatregelen genomen om de afstand van de te vervoeren lading naar de bestemming te verkleinen, te minimaliseren?

Afbeelding

Afbeelding


Maatregelen minimaliseren afstand