Spitsmijden

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Spitsmijden

Spitsmijden

Inhoud pagina: Spitsmijden

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Spitsmijdingen worden in sommige Beter-Benutten regio’s beloond met een financiële prikkel: een bedrijf krijgt dan een eenmalige vergoeding per gerealiseerde vrachtwagen die de spits mijdt.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Vermijden van de spits.

Door het vervoeren van producten buiten de spitsuren kan het transport sneller en betrouwbaarder plaatsvinden. Er zijn diverse mogelijkheden om de spits te vermijden, zoals dagranddistributie en nachttransportconcepten. Daarnaast kunnen een aantal andere maatregelen leiden tot minder vervoer in de spits. Denk hierbij aan modal shift van weg naar binnenvaart en spoor.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Spitsmijdingen hebben vooral effect op de bereikbaarheid en transportkosten. Het aantal ritten neemt doorgaans niet af, terwijl de effecten op uitstoot en vervoerbewegingen klein zijn. Wanneer voor spitsmijdingen andere modaliteiten ingezet worden zijn de effecten wel substantieel.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:

  • Mooy Logistics en Van der Heijden in de regio Rotterdam rijden ‘s nachts
  • Diverse grootwinkelbedrijven beleveren winkels in de dagranden (na 19:00 en voor 07:00 uur)

Zie ook:
Transport en Logistiek (De Verkeersonderneming)

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Zijn er maatregelen genomen om het rijden in de spits te vermijden? Dit kan zowel door op andere tijden te rijden of een andere vervoerwijze te kiezen.

Afbeelding

Afbeelding


Spitsmijden