Laad- en losmiddelen

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Laad- en losmiddelen

Laad- en losmiddelen

Inhoud pagina: Laad- en losmiddelen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Verkorten van laad- en lostijden kan zowel voor:

  • het vaste deel (verkorten wachttijden, lading klaar zetten, papierwerk efficiënter verzorgen)
  • het variabele deel (andere ladingdrager, automatisch scannen lading e.d.)

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het verkorten van de laad- en lostijden door toepassing van technische hulpmiddelen.

De maatregel heeft dezelfde effecten als Laad- en lostijden uit het maatregelgebied Transportefficiency. Bij laad- en losmiddelen ligt het accent op de technische mogelijkheden. Door sneller te laden en te lossen kan de efficiency van het transport worden verhoogd. Hierdoor zijn vrachtwagens effectiever inzetbaar.

Sneller laden en lossen kan op verschillende manieren leiden tot een kilometer- en brandstofverbruiksreductie. De bezettingsgraad van het wagenpark daalt wanneer er minder tijd aan laden en lossen wordt besteed. Wanneer er geen tijdsrestricties zijn aan de ritten en de personeelsinzet, kan de beladingsgraad worden verhoogd. Wanneer een verhoging van de beladingsgraad door dergelijke restricties niet mogelijk is kan de voertuigplanning worden aangepast (meer ritten per dag per voertuig) en kunnen zo kilometers en kosten worden bespaard.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De milieueffecten van sneller laden en lossen hangen sterk af van de mate waarin de planning geoptimaliseerd kan worden. Wanneer een reductie van de tijd met 10% behaald wordt, kan de milieu-impact maximaal 2-3% zijn.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:

  • automatisch laad- en lossysteem Unilever Rotterdam en Van de Put Fresh Cargo Handling
  • automatisch laad- en lossysteem frisdranken Zandbergen Transport
  • walking floor wordt veel toegepast bij laden en lossen van los gestorte bulkgoederen
Vraagstelling

Vraagstelling

Past u technische hulpmiddelen toe in en rond het voertuig om de laad- en lostijden te verkorten?

Afbeelding

Afbeelding


Laad- en losmiddelen