Intermodaal binnenvaart

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Intermodaal binnenvaart

Intermodaal binnenvaart

Inhoud pagina: Intermodaal binnenvaart

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Containerbinnenvaart kan een naadloos deur-tot-deurvervoer verzorgen dat kostendekkend is wanneer het voor- en natransport en de extra overslagkosten opwegen tegen de lage kosten voor het vervoer over water.

Ook voor korte afstanden blijkt de binnenvaart zo een goedkoop en betrouwbaar alternatief voor het wegvervoer te zijn. Dit wordt bewezen met het vervoer tussen bijvoorbeeld de Maasvlakte en Ridderkerk, Moerdijk en Hoek van Holland. Voor het vervoer van versproducten in koelcontainers (reefers) kan binnenvaart ook in toenemende mate concurreren met het wegvervoer.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het gebruik van binnenvaart voor het vervoer van containers.

De containerbinnenvaart heeft in de laatste twee decennia een grote vlucht genomen. Vooral voor het vervoer van maritieme containers (import- en exportstromen) wordt de binnenvaart veelvuldig ingezet op de corridors tussen Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Noord-Brabant, Limburg en het Ruhrgebied. Hierbij worden schepen ingezet met een capaciteit van tussen de 80 en 400 TEU (twintigvoets equivalenten). De meeste diensten worden uitgevoerd volgens vaste dienstregeling.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Het milieueffect van een modal shift van weg naar binnenvaart hangt af van het gebruikte scheepstype, de afstand, de vaarweg, het voor- en natransport en de omvang van de goederenstroom. Over het algemeen is het effect op de CO2-uitstoot positief, terwijl het effect op de emissie van fijnstof en NOx alleen positief is wanneer met de nieuwste motoren wordt gevaren en/of met CNG- en hybride schepen. Het aantal voertuigbewegingen in de regio neemt niet af, maar over het hele traject kan een grote besparing in wegkilometers worden gerealiseerd.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:
Aansprekende voorbeelden van een modal shift van weg naar binnenvaart zijn onder andere:

  • de containers van Heineken die via het Alpherium worden vervoerd naar Rotterdam
  • vervoer van Heinz en Mars vanuit Oost-Brabant naar Rotterdam en het Europese achterland
  • vervoer van reefercontainers met garnalen van Heiploeg van Rotterdam naar Harlingen
  • vervoer van deepsea-rederijen naar de grote inlandterminals in Venlo, Antwerpen en Duitsland

Zie ook:
Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vraagstelling

Vraagstelling

Vervoert u al containers via de binnenvaart in plaats van over de weg?

Afbeelding

Afbeelding


Intermodaal binnenvaart