Afvalwater metalektro

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro

Inhoud pagina: Afvalwater metalektro

In deze databank staan de afvalwatermaatregelen binnen de Metalektro.

Basis voor deze databank zijn;

Bedrijven die oppervlaktebehandeling van metalen uitvoeren kunnen de databank raadplegen om  maatregelen ter voorkoming van afvalwater te vergelijken. Er staan in de databank twee soorten maatregelen;

  • procesgeïntegreerde maatregelen gericht op preventie van verontreiniging van afvalwater
  • zuiveringstechnische maatregelen  voor afvalwater bij oppervlaktebehandeling van metalen.

Per maatregel wordt de toepasbaarheid, de milieuvoordelen en de kosten aangegeven. In de databank wordt geen toelichting gegeven over het verband tussen keuzes in afvalwatermaatregelen en de mate van milieubezwaarlijkheid van stoffen.

De database kan gebruikt worden bij het kiezen van een juiste maatregel door het bedrijf. Dit is per bedrijf verschillend en zal maatwerk zijn. De keuzes worden door het bedrijf bepaald in overleg met bevoegd gezag. De databank is voor het bevoegd gezag en bedrijven toepasbaar als checklist voor de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalwater. Er is verschil tussen bedrijven die geheel onder het Activiteitenbesluit vallen en bedrijven die daar niet of gedeeltelijk onder vallen.

Het bevoegd gezag dient bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening te houden met de Bijlage van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht waarin een overzicht van de BBT-documenten staat.

Het Werkboek milieumaatregelen metalektro industrie is in 2009 overgedragen aan de branchevereniging FME en niet meer aangewezen als BBT document. De maatregelen die uit het werkboek zijn opgenomen zijn van die tijd.

Meer informatie vindt u bij Kenniscentrum InfoMil.

Kies een branche:
Kies een activiteit:
Selecteer één of meerdere maatregelen:

zuiveren afvalwater