Onderzoek naar noodzaak spoelen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Onderzoek naar noodzaak spoelen

Onderzoek naar noodzaak spoelen

Inhoud pagina: Onderzoek naar noodzaak spoelen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Onderzoek naar de noodzaak van (de intensiteit van) spoelen is in alle gevallen waarin gespoeld wordt zinvol.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten en operationele kosten zijn gering, het betreft vooral interne kosten.

Indien het onderzoek leidt tot een vermindering van het spoelen, zal worden bespaard op de waterkosten. Tevens verminderen dan de kosten voor afvoer van afvalwater. Het spoelwater wordt meestal afgevoerd als afvalwater. Doordat minder verontreiniging in het afvalwater aanwezig is, zal de heffing lager zijn.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Vaak wordt aansluitend aan het waterig reinigen een spoelstap uitgevoerd. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. Het is daarom zinvol om te beoordelen of spoelen wel nodig is en, indien gespoeld moet worden, hoe intensief dit moet gebeuren. De intensiteit van het spoelen wordt bepaald door het aantal spoelgangen, de kwaliteit van het spoelwater en de eventueel toegepaste agitatie. De benodigde intensiteit hangt sterk af van de vervolgbewerking. De achterblijvende verontreiniging als gevolg van het feit dat niet of minder gespoeld wordt, mag niet verstorend werken op de vervolgbewerking(en).

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De hoeveelheid spoel- en afvalwater en de daarin voorkomende verontreiniging neemt af.

Kosten