Besparing spoelwater

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Besparing spoelwater

Besparing spoelwater

Inhoud pagina: Besparing spoelwater

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

In alle gevallen kan op gepaste wijze water worden bespaard.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringen variëren van zeer laag bij eenvoudige maatregelen (zoals het installeren van kranen) tot iets duurder bij wat geavanceerdere technieken. Operationele kosten zijn gering. Het registreren kan interne kosten veroorzaken.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Besparing

Door een relatie te leggen tussen de uitgevoerde bewerkingsprocessen en de verbruikte hoeveelheid spoelwater kan bij een verhoogd gebruik worden ingegrepen. Dit betekent dat op een aantal punten in het proces het waterverbuik door watermeters dient te worden geregistreerd. De registratie kan in een logboek plaatsvinden of zelfs worden geautomatiseerd. Bij veel processen kan water worden bespaard door de toevoer afhankelijk te maken van het bewerkingsproces. Door manden, korven, rekken een lichtstraal te laten onderbreken kan een signaal gegeven worden voor de toevoer van een bepaalde hoeveelheid spoelwater (bijvoorbeeld een magneetklep met een tijdschakelaar). Een dergelijke maatregel kan een waterbesparing van 50% opleveren. De hoeveelheid spoelwater kan ook worden geregeld door de geleidbaarheid van het gebruikte spoelwater te meten. Een andere, eenvoudige mogelijkheid tot waterbesparing is het installeren van twee kranen in serie. Met de eerste kraan wordt het juiste debiet geregeld. Deze kraan kan eventueel worden vastgezet. De tweede kraan is voor aan/uit regeling. Indien water benodigd is, kan met de tweede kraan de waterstroom geregeld worden.

Hergebruik

Het spoelwater kan worden hergebruikt door middel van een kringloopinstallatie, waarbij het water door een ionenwisselaar wordt gevoerd. In verband met de ophoping van niet verwijderde stoffen en eventueel zwakke zuren die niet verwijderd worden, zal het kringloopwater regelmatig gedeeltelijk ververst moeten worden. Bij regeneratie van de ionenwisselaar ontstaat een concentraat dat in het geval van een monostroom intern kan worden hergebruikt of naar een externe verwerker kan worden afgevoerd (zie maatregel Hergebruik van galvanoslib).

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De maatregel draagt bij tot een zuiniger gebruik van de grondstof water.

Kosten