Scheiden afvalwater en hemelwater bij reinigingswerkzaamheden buiten

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Scheiden afvalwater en hemelwater bij reinigingswerkzaamheden buiten

Scheiden afvalwater en hemelwater bij reinigingswerkzaamheden buiten

Inhoud pagina: Scheiden afvalwater en hemelwater bij reinigingswerkzaamheden buiten

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Het gescheiden opvangen van hemelwater en vrijkomend proceswater speelt vooral bij werkzaamheden die buiten worden uitgevoerd, zoals het buiten hogedrukreinigen en het afspoelen van grote constructies (na reiniging). Uitvoering van deze maatregel is in bestaande situaties vaak moeilijk gezien de hoge kosten. Bij nieuwe toepassingen is dit wel mogelijk. Het aanleggen van een overkapping is in verband met de omvang van de constructies en logistieke problemen niet altijd haalbaar en slechts zinvol indien de afscheider onvoldoende capaciteit heeft.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

In bestaande situaties is aanleg van een aparte riolering vrij duur evenals het aanbrengen van een overkapping. Bij nieuwe situaties zijn de kosten lager. Doordat de volumestroom vermindert kan de afvalwaterbehandeling kleiner gedimensioneerd worden waardoor een besparing kan optreden. Operationele kosten zijn gering.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Bij reinigingswerkzaamheden in de openlucht kan vrijkomend afvalwater gemakkelijk worden vermengd met hemelwater. Dit leidt tot een ongewenste vergroting van de te behandelen afvalwaterstroom en verdunning van de aanwezige verontreinigingen. Door aanleggen van een aparte riolering kan afstromend hemelwater van terreinen en daken worden gescheiden van afvalwater afkomstig van een proces dat in de openlucht wordt uitgevoerd. Soms is wel een gescheiden riolering aangelegd maar is de werkplaats niet overkapt, waardoor regenwater toch nog in de vuilwaterriolering terechtkomt. In die gevallen kan een overkapping boven de werkplaats worden aangelegd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De hoeveelheid afvalwater vermindert. De hoeveelheid in het afvalwater aanwezige verontreiniging blijft gelijk.

Kosten