Vaststelling van het spoelcriterium

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Vaststelling van het spoelcriterium

Vaststelling van het spoelcriterium

Inhoud pagina: Vaststelling van het spoelcriterium

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Indien het spoelcriterium bekend is, kunnen diverse maatregelen uit deze module op een juiste wijze worden toegepast. Met name bij maatregel Spaarspoelen en standspoelen en Cascadespoelen is het spoelcriterium van belang.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Vaststellen van het spoelcriterium betreft met name onderzoekskosten (ca 1500 € per proces).

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Om effectief maatregelen te kunnen nemen om het spoelwaterverbruik te reduceren, dient het spoelcriterium te worden vastgesteld. Hieronder wordt verstaan: de toegestane vervuilingsgraad van het spoelwater in het laatste spoelbad. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld in welke mate moet worden gespoeld. Bij sterk variabele productie dient te worden uitgegaan van de ‘worst-case'situatie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Op zichzelf heeft het vaststellen van het spoelcriterium geen milieurendement. Indien het spoelcriterium wordt toegepast in voornoemde maatregelen, zal het spoelwaterverbruik worden gereduceerd.

Kosten