Sproeispoelen of nevelspoelen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Sproeispoelen of nevelspoelen

Sproeispoelen of nevelspoelen

Inhoud pagina: Sproeispoelen of nevelspoelen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Sproei- en nevelspoelen kan toegepast worden boven warme procesbaden, spaar-, stand- en spoelbaden en in aparte posities. Het proces is praktisch niet geschikt voor trommelwerk. Het sproei- en nevelspoelen kan in galvaniseerautomaten en bandmachines met een regeltechnische sproei- of nevelinstallatie worden uitgevoerd. Voor handbediende baden kan een voetbediende sproei-installatie of een handdouche worden toegepast. De badvloeistof dient tijdens het gebruik wel in te dampen, zodat met het spoelwater kan worden gesuppleerd. In gebieden met hard water moet het water doorgaans eerst worden onthard.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bij eenvoudige handdouches zijn de investeringskosten gering. In automaten zijn de investeringskosten ca. € 50.000,- en hoger.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Bij het sproeispoelen wordt (schoon) water door middel van een speciale sproeikop met kracht op het oppervlak gespoten. Hierdoor wordt een hoge spoelfactor met betrekkelijk weinig water bereikt. Bij het nevelspoelen wordt (schoon) water door middel van een speciale nevelkop verstoven, waarna het water op het oppervlak neerslaat. Ten opzichte van het sproeispoelen verbruikt het nevelsproeien minder water. Bij de eerste spoeling wordt het sproei- en nevelspoelen toegepast door de werkstukken boven het (warme) procesbad af te sproeien/nevelen met water uit het spoelbad. Hierdoor wordt de aanhangende badvloeistof grotendeels in het procesbad teruggevoerd. Het sproei- en nevelspoelen kan ook plaatsvinden boven een lege tank, waarna het spoelwater weer in het procesbad kan worden teruggevoerd (zie ook maatregel Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater). Bij de laatste spoeling wordt met name het sproeispoelen toegepast door de werkstukken boven het laatste spoelbad met water af te sproeien. Hierdoor wordt een zo schoon mogelijk oppervlak verkregen.

Sproeispoelen wordt alleen toegepast bij specifieke producten omdat het sproeien in een groot aantal situaties lastig te beheersen is. Nevelspoelen wordt in meerdere situaties toegepast.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door de werkstukken af te sproeien wordt de uitsleep van procesvloeistof verminderd. Hierdoor is minder water nodig voor het spoelen. Bij het sproei- en nevelsproeien kunnen aërosolen ontstaan.

Kosten