Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater

Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater

Inhoud pagina: Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor galvanische baden waarbij verdampingsverliezen optreden en die niet gevoelig zijn voor de ophoping van reststoffen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten zijn ca. € 2.500,- tot  €5.000,- per positie. Door deze maatregel zal het elektrolytonderhoud worden geïntensiveerd en is er vermindering van de kosten voor het afvoeren van galvanoslib.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Door de verwarming van galvanische baden zullen verdampingsverliezen optreden. Dit verlies aan vloeistof kan worden bijgevuld met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater. Koude procesbaden hebben nauwelijks verdampingsverliezen. Uitgesleepte procesvloeistof kan worden aangevuld door de voorwerpen eerst door het spaarspoelbad te voeren, alvorens de voorwerpen in het procesbad worden gebracht.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door het bijvullen van galvanische baden wordt procesvloeistof in het procesbad teruggevoerd. Hierdoor komt minder spaarspoel- en/of cascadewater vrij en ontstaat uiteindelijk minder galvanoslib. Door intensivering van het badonderhoud zal meer actief kool vrijkomen.

Kosten