Coalescentie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Coalescentie

Coalescentie

Inhoud pagina: Coalescentie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Coalescentie wordt toegepast bij niet of moeilijk mengbare fasen, zoals olie en water of perchloorethyleen en water. In de metalektro industrie zal coalescentie met name voor met olie-achtige componenten verontreinigde waterstromen interessant zijn. Elektrocoalescentie is alleen mogelijk als het afvalwater voldoende geleidingsvermogen heeft (1 mS/cm). In de oppervlaktebehandelende industrie wordt coalescentie momenteel nauwelijks toegepast. Binnen de metalektro-industrie wordt coalescentie voor de behandeling van procesafvalwater nauwelijks toegepast.

Toepassing is te overwegen bij de behandeling van met olie verontreinigd hemelwater of koelwater als aanvulling op een olieafscheider, met name als de lozing op oppervlaktewater plaatsvindt. Aanwezigheid van oppervlakteactieve stoffen (reinigingsmiddelen) vermindert het effect van coalescentie.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De kosten van coalescentie zullen in het algemeen meerdere dubbeltjes per m3 behandeld water bedragen.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Coalescentie is het laten samenvloeien van kleine druppels tot grote druppels. Grote druppels zijn namelijk beter en sneller af te scheiden dan kleine. Voor coalescentie is het noodzakelijk om druppels met elkaar in contact te brengen.

Hiervoor zijn verschillende systemen op de markt. In de conventionele systemen zijn platen, gaasmateriaal of pakkingen in een tank aangebracht. De druppels hechten zich aan de wanden hiervan en vormen grotere druppels. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat er een affiniteit bestaat tussen het coalescentiemateriaal en de af te scheiden fase. Nadat coalescentie heeft plaatsgevonden dienen de grote druppels afgescheiden te worden. Aangezien het vaak een olie-achtige fase met geringe dichtheid betreft, zal de fase naar het wateroppervlak stijgen, waarna zij wordt verwijderd.

Om de afscheiding te verbeteren wordt in plaats van luchtinbreng ook elektroflotatie toegepast. Is dit het geval dan wordt het proces elektrocoalescentie genoemd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De organische fase die door coalescentie wordt afgescheiden, heeft een relatief goede kwaliteit. Dit biedt voordelen als hergebruik wordt overwogen. Indien hergebruik niet mogelijk is, zal deze fase voor verwerking elders moeten worden aangeboden. Voor elektrocoalescentie is relatief veel energie benodigd.

Kosten