Centrifugatie/(hydro)cyclonen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Centrifugatie/(hydro)cyclonen

Centrifugatie/(hydro)cyclonen

Inhoud pagina: Centrifugatie/(hydro)cyclonen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Centrifuges worden met name ingezet bij de ontwatering van slibstromen. Centrifugeren kan ook toegepast worden op ontvettingsbaden waarbij scheiding van emulsies plaatsvindt. Hydrocyclonen worden vooral toegepast bij het mechanisch bewerken van producten, zoals bij het slijpen. Hierbij wordt de slijpemulsie voldoende ontdaan van slijpkorrels en metaaldelen. De geconcentreerde stroom wordt over een bandfilter geleid en het filtraat wordt hergebruikt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Aangezien de techniek met name ingezet wordt voor slibontwatering, kan geen goede indicatie van de kosten per m3 behandeld afvalwater worden gegeven. De investeringskosten van een kleine centrifuge zijn dusdanig hoog, dat de toepassing van centrifugeren op de thans gebruikelijke afvalstromen uit de oppervlaktebehandelende industrie moeilijk haalbaar is. De investeringskosten van een decanterende centrifuge, passend bij het beschreven aanbod liggen tussen de €€ en €€€ exclusief opvoerpomp (€), montage en voorzieningen. Een decanterende centrifuge is in de voorkomende gevallen onderdeel van een ONO-installatie.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Bij centrifugatie en in cyclonen wordt gebruikgemaakt van g-krachten om een scheiding tussen deeltjes of fasen te bewerkstelligen. Evenals bij bezinking en flotatie zijn verschillen in soortelijk gewicht noodzakelijk voor een efficiënte scheiding. Delen met een hogere dichtheid worden tijdens het centrifugeren naar buiten getransporteerd en kunnen hier worden verwijderd. Delen met een lagere dichtheid worden verzameld aan de binnenkant van de centrifuge. Een decanter is een veelgebruikte uitvoeringsvorm van centrifugeren. De decanter is een horizontale trommelcentrifuge, voorzien van een roterende mantel en een transportschroef voor afvoer van de te scheiden vaste stoffen. De mantel en de schroef draaien in dezelfde richting, maar met een gering verschil in toerental. De schroef draait langzamer dan de mantel. De te scheiden c.q. te ontwateren suspensie wordt centraal in de centrifuge gebracht en onderworpen aan centrifugaalkrachten. De zwaardere deeltjes, de vaste stoffen, worden tegen de binnenkant van de mantel geslingerd en door de schroef, via een conisch gedeelte van de mantel daaruit verwijderd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Centrifugeren van een slibstroom zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid af te voeren slib. De energie-inzet is relatief hoog. Bij het gebruik van centrifuges moet rekening gehouden worden met relatief hoge geluidsniveaus.

Kosten