Gebruik standbaden voor suppletie verdampingsverliezen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Gebruik standbaden voor suppletie verdampingsverliezen

Gebruik standbaden voor suppletie verdampingsverliezen

Inhoud pagina: Gebruik standbaden voor suppletie verdampingsverliezen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar op alle zink bevattende procesbaden en wordt met name toegepast bij voorbehandelingsbaden in thermische verzinkerijen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn gering. Als gevolg van de extra handling treden er operationele kosten op. Daar staat tegenover dat het waterverbruik afneemt.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Door standbaden te gebruiken voor het suppleren van verdampingsverliezen en het aanvullen van voorbewerkingsbaden kunnen verontreinigingen die anders moeten worden afgevoerd of in het milieu worden gebracht, weer worden teruggevoerd in het proces. Vaak zullen niet alle standbaden kunnen worden aangewend. Ook komt het voor dat de beschikbare hoeveelheid onvoldoende is voor de benodigde hoeveelheid te suppleren water.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De hoeveelheid te lozen afvalwater en het waterverbruik verminderen.

Kosten