Filtreren door middel van doekfilters bij emailleren

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Filtreren door middel van doekfilters bij emailleren

Filtreren door middel van doekfilters bij emailleren

Inhoud pagina: Filtreren door middel van doekfilters bij emailleren

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Wordt toegepast bij emailleren. Een goede bewaking of troebelheidsmeting van het filtraat is gewenst. Knelpunten: Vanwege de abrasiviteit van emailslib kan een hoge slijtage van de filterdoeken ontstaan. Ook kan het slib nog veel water bevatten waardoor het vaste slib bij transport weer vloeibaar wordt.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Emailsuspensies die na verspuiten op de applicatielijnen niet voor hergebruik in aanmerking komen (te kleine seriegrootte, te veel verontreinigingen en dergelijke), worden vaak met een overmaat aan reinigingswater via spoelgoten afgevoerd naar een centrale dunslibkelder. Vanuit deze kelder wordt het dunslib door middel van een filterpers met doekenfilters verwerkt tot filterkoeken. De filterkoeken kunnen vervolgens worden afgevoerd naar een regionale vuilstortplaats of worden ingezet als hulpsstof in de baksteen of glaswolindustrie. Het dunslib wordt door middel van een dubbelwerkende membraanpomp door de filterpers gevoerd. Het heldere filtraatkan in de afvalwaterstroom van de voorbehandeling gevoerd worden zonder verdere nabewerking als het filtraat geen verontreinigingen bevat. Soms kan het nodig zijn om een flocculant toe te voegen om de werking van de filterpers te verbeteren.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Zuivering van het afvalwater

Kosten