Optimaliseren spoeltechniek Galvanische bedrijven

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Optimaliseren spoeltechniek Galvanische bedrijven

Optimaliseren spoeltechniek Galvanische bedrijven

Inhoud pagina: Optimaliseren spoeltechniek Galvanische bedrijven

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Indien sprake is van spoelprocessen kunnen bovengenoemde opties (of combinaties ervan) beoordeeld worden op haalbaarheid. De uiteindelijke toepasbaarheid zal afhangen van de voorwerpgrootte, seriegrootte en de gewenste reinheidsgraad.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investering hangt af van de gekozen opties en is in het algemeen bij nieuwe installaties gering. Bij bestaande installaties is het afhankelijk van de grootte en logistieke aspecten. Eventueel dienen extra baden te worden aangeschaft. De operationele kosten hangen af van de gekozen optie(s)en zijn over het algemeen gering. Door het optimaliseren van de spoeltechniek wordt aanmerkelijk bespaard op de hoeveelheid spoelwater.

Afbeelding

Afbeelding


Luchtagitatie in het spoelbad (bron: Hegin Metalfinishing B.V.)Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Door het optimaliseren van het spoelen kan flink op water worden bespaard. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, die ook kunnen worden gecombineerd. Mogelijkheden om water te besparen zijn:

Standspoelen

Standspoelen vindt plaats in een bad zonder tussentijdse toe- of afvoer van water. Een standspoelbad wordt vaak als eerste bad na het procesbad gebruikt. Na verloop van tijd moet het bad ververst worden om het spoelen effectief te laten zijn. Zie ook de maatregel Spaarspoelen en standspoelen.

Sproeispoelen

Bij het sproeispoelen worden de werkstukken afgesproeid. Hiermee wordt een zeer effectieve spoelstap geïntroduceerd waarvoor weinig spoelwater is vereist. Sproeispoelen wordt uitgevoerd om vervuiling van navolgende dompelbaden te voorkomen en als laatste spoelstap in gevallen waarin zeer zuiver spoelwater gewenst is, bijvoorbeeld om vlekvorming bij drogen te voorkomen. Zie ook de maatregel Sproeispoelen.

Cascade- en tegenstroomspoelen

Hierbij wordt het werkstuk in een serie baden gespoeld met afnemende verontreinigingsgraad. Het spoelwater wordt toegevoerd in het laatste spoelbad en afgevoerd uit het eerste spoelbad. Zie ook de maatregel Cascadespoelen.

Verhoging effectiviteit spoeling door agitatie

De effectiviteit van spoeling kan verhoogd worden door luchtagitatie in het spoelbad. Mogelijk moeten hierbij stabiliserende middelen worden toegevoegd om schuimvorming tegen te gaan. De uiteindelijke hoeveelheid benodigd spoelwater vermindert.

Compensatie verdampingsverliezen reinigingsbad

Ter reductie van de hoeveelheid te lozen spoelwater kan een gedeelte ter compensatie van verdampingsverliezen naar het reinigingsbad worden teruggevoerd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De hoeveelheid spoelwater wordt verminderd. De verontreinigingen zijn uiteindelijk in hogere concentratie in het afvalwater aanwezig. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor verwerking van het spoelwater vergroot. Het energieverbruik kan bij verschillende van de genoemde opties toenemen.

Kosten