Galvanische bedrijven Spaarspoelen en standspoelen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Spaarspoelen en standspoelen

Galvanische bedrijven Spaarspoelen en standspoelen

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Spaarspoelen en standspoelen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. Een beperkende randvoorwaarde voor het plaatsen van extra spaarbaden is de beschikbare ruimte.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Eén gemiddeld spaarspoelbad, inclusief pomp met niveauschakelaar kost ca. € 10.000,- of meer.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Het spaarspoelen en standspoelen is het spoelen van de werkstukken na het procesbad in een niet doorstromend spoelbad, alvorens men overgaat tot spoelen in een doorstromend bad. In het spaarbad vindt in principe geen doorspoeling plaats, waardoor de verontreiniging zich in het bad zal ophopen. De concentratie in het spaarbad dient door verversing of batchgewijze afvoer op de juiste concentratie gehouden te worden, zoals in het spoelcriterium (zie maatregel Vaststelling van het spoelcriterium) is vastgesteld.
Een vorm van standspoelen is ECOrinse, dit is een verdund procesbad dat als een soort standspoeling zowel voor het ingaan als na het uitnemen bij een procesbad wordt aangedaan.

Spaarspoelen kan met cascadespoelen ook worden toegepast als combinatie van spaar- en cascadespoeling. Hierbij kan de doorstroming in de cascadespoeling worden verminderd. Afhankelijk van de waterkwaliteit kunnen vloeistofverliezen van procesbaden worden aangevuld door toevoeging van spoelwater uit de spaarbaden (zie maatregel Vloeistofverliezen procesbaden bijvullen met spaarspoelwater en/of hooggeconcentreerd cascadewater).

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Het spoelwaterverbruik na een spaarspoelbad is beduidend lager in vergelijking met een doorlopend spoelbad (zie bijlage 1). Afhankelijk van de aangehouden concentratie van het spaarspoelbad is de uitsleep naar het spoelwater veel minder dan de uitsleep rechtstreeks uit het procesbad. Indien (een deel van) het spoelwater wordt teruggevoerd naar het warme procesbad, wordt het elektrolyt behouden.

Kosten