Galvanische bedrijven Casadespoelen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Casadespoelen

Galvanische bedrijven Casadespoelen

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Casadespoelen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. Het benodigde grondoppervlak voor cascadespoelen is groter dan bij het spaarbad (maatregel ). Bestaande automaten zijn in de praktijk moeilijk om te bouwen in verband met het benodigde grondoppervlak en het programma.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten van cascadespoeling zijn volledig afhankelijk van grootte en programma. Hieronder volgen enkele voorbeelden van kosten. 

Drievoudige cascadespoeling voor een handreeks 
Investeringskosten: € 20.000,- en hoger.
Operationele kosten: Doordat deze maatregel in de praktijk langere bewerkingstijden tot gevolg heeft, zal de cyclustijd worden verlengd.

Cascadespoeling met drie posities in een bestaande automaat
Investeringskosten:  € 100.000,-.
Operationele kosten: Doordat deze maatregel in de praktijk langere bewerkingstijden tot gevolg heeft, zal de cyclustijd worden verlengd.

Afhankelijk van de hoeveelheid bespaard water kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt.

 

Afbeelding

Afbeelding


Cascadebad (bron: Hegin MetalFinishing B.V.)Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Het cascadespoelen is het in tegenstroom spoelen van de werkstukken in twee of meer gekoppelde spoelbaden. Het schone water wordt aan het laatste spoelbad toegevoerd en loopt in tegenstroom met het werkstuk. De benodigde hoeveelheid water is afhankelijk van het vastgestelde spoelcriterium. Het effect van het cascadespoelen kan worden verbeterd door:

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Het spoelwaterverbruik van een cascadebad is beduidend lager in vergelijking met een doorlopend spoelbad. Afhankelijk van de aangehouden concentratie van het cascadespoelbad is de uitsleep naar het spoelwater veel minder dan de uitsleep rechtstreeks uit het procesbad.

Kosten