Galvanische bedrijven Behandeling van halfconcentraten

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Behandeling van halfconcentraten

Galvanische bedrijven Behandeling van halfconcentraten

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Behandeling van halfconcentraten

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

De zuiveringstechnieken zijn in principe algemeen toepasbaar voor de behandeling van halfconcentraten. Elektrolyse is niet geschikt voor processen met een laag kathodisch rendement (bijvoorbeeld chroombaden).

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Voor het zuiveren dan wel concentreren van halfconcentraten (bijvoorbeeld spaarspoelwater, cascadewater en regeneratiewater uit de inonenwisselaar) zijn diverse technieken beschikbaar. Het concentraat/slib kan intern worden hergebruikt of naar een externe verwerker worden afgevoerd. Een overzicht van de toegepaste technieken voor de behandeling van halfconcentraten en een korte omschrijving van deze technieken is gegeven in onderstaande tabel.

Techniek

 

Omschrijving

(vacuüm) verdampen

Het aan de lucht, of bij lage druk (vacuümverdampen) verdampen van water, waarna dit vervolgens wordt gecondenseerd.

electrolyse

Door een elektrische gelijkspanning vinden diverse oxidatie- en reductiereacties aan de elektroden plaats, waarbij de metaalionen aan de kathode neerslaan. Eventueel aanwezige CN- zal oxideren aan de anode.

 

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door de behandeling van halfconcentraten wordt de lozing van metalen en cyaniden gereduceerd. Daarnaast komt een geconcentreerde vervuilde waterstroom vrij. Deze kan mogelijk in het procesbad worden teruggevoerd, of dient als gevaarlijke afvalstof te worden afgevoerd. Het energie- en chemicaliënverbruik van deze technieken is vergelijkbaar met een ONO-installatie.

Kosten