Galvanische bedrijven Alternatieve processen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Alternatieve processen

Galvanische bedrijven Alternatieve processen

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Alternatieve processen

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van alternatieve processen zal van geval tot geval moeten worden bepaald, omdat een alternatief proces tevens van invloed kan zijn op de voor- en nabehandeling. Cyanidevrije (zink)baden zijn in principe breed toepasbaar, maar op grond van de kwaliteitseisen en de verschuiving van emissies (zie onder milieuaspecten) zal de toepassing van cyanidevrije (zink)baden niet in alle gevallen tot (milieu)voordeel leiden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bij cyanidevrije baden zijn de investeringskosten ca. € 2.000,- per m3 badvloeistof. Operationele kosten zijn circa 20% hoger (exclusief eventuele voor- en nabehandeling) in vergelijking met cyanidehoudende baden. Bij overige alternatieve procesbaden zijn de kosten van de overige alternatieve procesbaden afhankelijk van de gekozen uitvoering en zijn daarom niet te kwantificeren.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

In het verleden is de samenstelling van diverse badchemicaliën gewijzigd, waardoor de invloed op het milieu minder geworden is. Een voorbeeld hiervan zijn cyanidevrije (zink)baden.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door de toepassing van deze alternatieve procesbaden kunnen de emissies naar het milieu worden verminderd. Het cyanidevrije galvaniseerproces heeft een grotere gevoeligheid voor verontreinigingen, waardoor een intensievere voorbehandeling noodzakelijk is. Hierdoor zullen meer emissies vrijkomen bij deze voorbehandeling. Daarnaast bevatten de cyanidevrije baden complexvormers, die worden geëmitteerd. De emissie van cyanide wordt voorkomen.

Kosten