Galvanische bedrijven Bezinking

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Bezinking

Galvanische bedrijven Bezinking

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Bezinking

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Bezinktanks worden veel toegepast in de vastestofafscheiding uit afvalwater. Zanddeeltjes worden over het algemeen goed verwijderd. Slib (bijvoorbeeld metaalhydroxiden) bezinkt over het algemeen redelijk goed. Bezinking wordt zelden toegepast als ‘stand-alone-techniek'. Meestal wordt bezinking als voor- of nabehandelingstechniek ingezet. Een bezinker komt meestal voor in een olie/waterafscheider (zie paragraaf 2.2). De techniek is eenvoudig en daardoor bedrijfszeker. Wel dient natuurlijk het slib met enige regelmaat uit de tank verwijderd te worden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een platen- of lamellenseparator of Dortmund tank, bij het omschreven debiet, €€€, exclusief montage en voorzieningen en exclusief een dunslibuffer en een eventuele ONO-installatie. De jaarlijkse operationele kosten zijn €€

Afbeelding

Afbeelding


Bezinktank (Bron: Hegin MetalFinishing B.V.)Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Bezinking (sedimentatie) is het afscheiden van vaste deeltjes onder invloed van gravitatie. Bezinking vindt plaats in een tank waarin een zodanige verblijftijd (circa 4 uur) wordt gecreëerd dat turbulenties worden gereduceerd. Turbulenties zorgen namelijk voor opwervelingen waardoor het bezinkingsproces wordt gehinderd. Het ontwerp van de tank bepaalt de efficiëntie van het afscheidingsproces. De afscheiding kan veelal verbeterd worden door in de tank een zogenaamd platenpakket te plaatsen. Deze platen worden schuin in de tank geplaatst en hebben als functie een bezinkend deeltje snel op te vangen en naar de bodem af te voeren. Toepassing van een platenpakket (platen- of lamellenseparator) biedt de mogelijkheid om de bezinktank compacter uit te voeren. Verbetering van de bezinking kan daarnaast plaatsvinden door poly-elektroliet te doseren. Hierdoor kunnen deeltjes met een hogere soortelijke massa worden gecreëerd die betere bezinkeigenschappen hebben. Aternatief is bezinking in een tank volgens het Dortmund principe.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij goede bezinking is een zwevendstofgehalte in het behandelde water van 50 mg/l in de meeste gevallen goed haalbaar. Het slib uit de tank zal meestal worden ontwaterd voordat het voor verdere verwerking wordt afgevoerd. Om de bezinkeigenschappen te verbeteren wordt soms poly-elektroliet toegevoegd (1 tot 5 ppm).

Kosten