Metaallak bedrijven Flotatie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Flotatie

Metaallak bedrijven Flotatie

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Flotatie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

(Elektro) flotatie is met name geschikt om moeilijk bezinkbare delen te verwijderen. Bij goed bezinkbare delen geniet bezinking veelal de voorkeur vanwege de geringere kosten. Flotatie neemt echter minder ruimte in beslag en biedt hierdoor in specifieke situaties een voordeel.

Elektroflotatie met oplosbaar aluminium en stalen elektrodes wordt onder meer toegepast op eenvoudige chromaathoudende stromen, waarbij de toevoeging van ijzer voor een verbeterde vlokvorming zorgt. De afdracht van ijzer (II) is niet gerelateerd aan de hoeveelheid aanwezig chromaat. Om fasescheiding te verkrijgen wordt flotatie weinig toegepast. (Elektro) flotatie is een deel van het gehele zuiveringsproces. Er gaan soms processtappen aan vooraf en het wordt altijd gevolgd door filtratie.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een flotatiesysteem bij het omschreven debiet, €€€ tot €€€€, exclusief een dunslibbuffer en een eventueleONO-installatie. De jaarlijkse operationele kosten zijn €€.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Flotatie is gebaseerd op het opdrijven van deeltjes met behulp van gas of lucht. Delen met een soortelijke massa kleiner dan water zullen opdrijven, bijvoorbeeld olieachtige delen. Met behulp van gasinbreng (lucht) kunnen delen met een soortelijke massa die vergelijkbaar is met die van water naar het vloeistofoppervlak worden getransporteerd. De opdrijvende delen vormen een drijflaag die wordt afgeroomd. Dit afromen kan met behulp van een schraper, die de drijflaag over een overstortrand drukt. De verwijderde laag wordt meestal verder ontwaterd en afgevoerd voor verwerking elders.

Voor de luchtinbreng zijn twee principes gangbaar: IAF (induced air flotation)/ DAF (dissolved air flotation) en elektroflotatie.

Om het flotatieproces te verbeteren kan een poly-elektroliet worden toegepast. Bij elektroflotatie wordt door elektrolyse water ontleed in waterstofgas en zuurstofgas. Deze techniek kan worden verdeeld in elektroflotatie met inerte elektrodes en elektroflotatie met oplosbare elektrodes. In het laatste geval dienen deze opgeloste stoffen voor verbetering van de vlokvorming en de filtratie en zonodig voor ontgifting van in de afvalstroom aanwezige stoffen.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Met behulp van een flotatie-unit is het veelal mogelijk de zwevende bestanddelen te verwijderen tot een niveau van < 10 mg/l. Om het verwijderingsrendement te verbeteren wordt soms poly-elektroliet gedoseerd in geringe hoeveelheden (enkele ppm's). De drijflaag (slib) die wordt afgeroomd, vormt een afvalstroom die moet worden afgevoerd. Voor elektroflotatie is relatief veel energie nodig.

Kosten