Galvanische bedrijven Omgekeerde osmose (hyperfiltratie)

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Omgekeerde osmose (hyperfiltratie)

Galvanische bedrijven Omgekeerde osmose (hyperfiltratie)

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Omgekeerde osmose (hyperfiltratie)

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Omgekeerde osmose wordt toegepast wanneer laagmoleculaire deeltjes van dezelfde grootte van elkaar moeten worden gescheiden. Omgekeerde osmose is bijvoorbeeld geschikt voor het afscheiden van:

  • opgeloste metaalionen
  • zouten
  • opgeloste organische verbindingen.

Omgekeerde osmose wordt thans vooral toegepast in de waterbereiding. In de metalektro-industrie kan omgekeerde osmose toegepast worden voor het concentreren van spaarbaden of voor het zuiveren van spoelbaden. Hergebruik van water en baden is hierdoor in sommige situaties mogelijk. Ook voorreiniging van leidingwater voor suppletie aan gesloten kringloopsystemen kan een toepassing zijn ter ontlasting van de ionenwisselaars. Om ongewenste vervuiling van de membranen tegen te gaan wordt omgekeerde osmose meestal gecombineerd met een filtratietechniek.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Voor waterbereiding zijn de investeringskosten €€€ tot €€€€€. Als procesgeïntegreerde techniek worden de investeringskosten per procesbad geschat op €€€€. De jaarlijkse operationele kosten voor waterbereiding zijn €€€. De jaarlijkse operationele kosten als procesgeïntegreerde techniek zijn €€€.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Omgekeerde osmose is geen filtratietechniek. Een semi-permeabel membraan zorgt voor een scheiding die gebaseerd is op verschillen in oplosbaarheid en diffusie.
Bij omgekeerde osmose zijn hoge werkdrukken (20 tot 100 bar) noodzakelijk om de osmotische druk van het permeaat (gepermeëerde vloeistof) te weerstaan. Vergelijkbaar met membraanfiltratie is een omgekeerde osmose-installatie opgebouwd uit modules; er zijn verschillende uitvoeringsvormen. Een flux (hoeveelheid vloeistof per m2 per tijdseenheid) van 10 à 50 l/m2.h is over het algemeen haalbaar. Vervuilde membranen kunnen gereinigd worden met industriële zepen of andere chemicaliën.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Met omgekeerde osmose kan een hoge kwaliteit van het behandelde water worden verkregen (‘drinkwater'-kwaliteit). Hergebruik van dit water is dan ook nagenoeg altijd mogelijk. Bij een aantal toepassingen (bedrijfsspecifiek) kan ook het concentraat nuttig hergebruikt worden. Indien dit niet mogelijk is, vormt het concentraat een afvalstroom die na aanvullende behandeling afgevoerd dient te worden. Omgekeerde osmose vergt relatief veel energie.

Kosten