Metaallak bedrijven Membraanelektrolyse

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Membraanelektrolyse

Metaallak bedrijven Membraanelektrolyse

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Membraanelektrolyse

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Membraanelektrolyse wordt onder meer toegepast bij de verwijdering van nikkel, de reiniging van chroomzuuroplossingen en de terugwinning van zuur en loog uit neutraalzoutoplossingen. Bij de verwijdering van nikkel worden halfconcentraten, zoals spaarbadvloeistoffen en regeneraten van ionenwisselaars, aangeboden. Bij chroomzuurreiniging wordt de membraanelektrolysetechniek als reinigingssysteem aan het procesbad toegevoegd, waarbij een voortdurende beheersing van de badomstandigheden wordt nagestreefd. De terugwinning van zuur en loog is nog in een experimenteel stadium.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten per systeem variëren sterk door de verschillende wijzen van toepassen maar in elk geval €€€€€. Daarom zullen deze systemen vooral in grotere installaties worden toegepast. De jaarlijkse operationele kosten zijn: €€€ tot €€€€.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Membraanelektrolyse is een elektrolysetechniek, waarbij een of meerdere ionselectieve membranen naast elkaar worden geplaatst. Membranen worden toegepast om het proces beheersbaar te maken of om verschillende compartimenten die elektrisch met elkaar in verbinding staan te scheiden. Dit is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de membranen voor verschillende componenten en van neveneffecten die kunnen optreden, zoals het transport van zuurresten of de corrosiebestendigheid van elektroden.

Membraanelektrolyse kan leiden tot metaaldepositie, zoals bij nikkelvloeistoffen, maar dat hoeft niet, zoals bij de verwijdering van kationen uit chroomzuur. Bij metaalverwijdering kan het verwijderingsrendement zeer hoog zijn, maar dit gaat ten koste van het elektrisch rendement. Bij een dalende metaalconcentratie stijgt het stroomverbruik exponentieel.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Gebruikelijk wordt, bij depositie van metaal, het restant aan opgeloste metalen aangeboden aan een tweede zuiveringstechniek, zoals ONO, ionenwisseling of verdamping. Het teruggewonnen metaal wordt als schroot aangeboden ter verwerking. Bij vloeistofreiniging is het volume van de reststof veel kleiner dan dat van de gereinigde vloeistof. Bij het reinigen van hardchroombaden treden nog andere effecten op, zoals verhoogd elektrisch rendement, verlaging van de badspanning en daardoor vermindering van het koelwaterverbruik.

Kosten