Metaallak bedrijven Actief kool

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Actief kool

Metaallak bedrijven Actief kool

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Actief kool

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze techniek wordt in het algemeen toegepast voor het verwijderen van organische stoffen, voor zowel de behandeling van water als van lucht (bijvoorbeeld voor de behandeling van striplucht). Koolfiltratie in een gepakt bed wordt toegepast als voorfilter in kringloop ionenwisselingsinstallaties. Koolstoffilters worden als adsorptiemedium toegepast bij galvanische glansbaden zoals nikkelbaden. Koolfiltratie als polishing bij eindzuivering wordt niet toegepast. De filters bevinden zich in een filterpomp, waarover de badvloeistof voortdurend wordt gecirculeerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De kosten zijn hoog en sterk afhankelijk van de toepassing, de te verwijderen vracht en de verwerking van de beladen actieve kool.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Actief kool is een microporeus materiaal van gebonden koolstof dat door middel van thermische of chemische activering uit organisch of bitumineus materiaal wordt verkregen en door deze bewerking een groot inwendig oppervlakte heeft (specifiek oppervlak). Aan het oppervlak van de actieve kool kunnen componenten door middel van adsorptie gebonden worden. De mate waarin de actieve kool componenten adsorbeert, de zogenaamde belading, is sterk afhankelijk van de component, het beschikbare specifieke oppervlak van de kool en de procesomstandigheden. Organische componenten worden in het algemeen goed geadsorbeerd en bijvoorbeeld zware metalen niet. Het beschikbare specifieke oppervlak kan sterk
worden beïnvloed door de samenstelling van het water. Bevat het water veel emulsies, dan kan hierdoor versmering van het kooloppervlak optreden waardoor het specifieke oppervlak en daarmee de belading sterk zal afnemen. Met betrekking tot de procesomstandigheden wordt opgemerkt dat er voldoende adsorptietijd gecreëerd moet worden (10 à 40 minuten). Actief kool wordt voor de behandeling van water op twee manieren ingezet:

  • gepakt in een kolom (actiefkoolfilter)
  • in een geroerde reactor (slurryreactor)

In een actief kool filter wordt het te behandelen water over de actieve kool geleid die als een gepakt bed hierin aanwezig is. In de slurryreactor wordt actieve kool toegevoegd aan het te behandelen water en intensief gemengd. De beladen actieve kool wordt vervolgens meestal door middel van bezinking wederom van de vloeistof gescheiden.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij goed adsorbeerbare componenten is de beladingsgraad en het verwijderingsrendement van een actiefkoolfilter hoog. Een beladingsgraad van zo'n 20 massa % is haalbaar, terwijl bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen volledig of nagenoeg volledig (enkele μg/l) kunnen worden verwijderd.
Indien de actieve kool gegeven de toepassing maximaal beladen is, wordt deze afgevoerd naar een deponie. In een aantal gevallen is het mogelijk de actieve kool te regenereren. Na regeneratie kan de kool worden hergebruikt, terwijl de afgevangen stoffen afhankelijk van het regeneratieproces afgevoerd of hergebruikt kunnen worden of tijdens regeneratie zijn geoxideerd.

Kosten