Metaallak bedrijven Filtratie (slibontwatering)

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Filtratie (slibontwatering)

Metaallak bedrijven Filtratie (slibontwatering)

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Filtratie (slibontwatering)

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze technieken worden toegepast voor het ontwateren van zuiveringsslib.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een filterpers tot 300 liter: €€€ tot €€€€. Een kamerfilterpers is over het algemeen onderdeel van een ONO-installatie.

Afbeelding

Afbeelding


Kamerfilterpers (bron: Hegin Metalfinishing B.V.)Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Filtratie is gebaseerd op het tegenhouden van deeltjes of emulsies door een filter. Filtratie als ontwateringstechniek wordt meestal uitgevoerd in een (kamer-)filterpers of met een zeefbandpers.

Filterpers
Een filterpers bestaat uit een aantal metalen of kunststof platen waartussen meestal een doek is aangebracht. De platen worden hydraulisch tegen elkaar geperst zodat ze doorstroomd kunnen worden met het te ontwateren slib. Het te ontwateren slib wordt in de ruimte tussen de platen, de kamer, gebracht. Het slib bevat veelal hulpstoffen om de waterdoorlaatbaarheid en de steekvastheid van het slib te verbeteren. De vloeistof wordt door het doek afgevoerd, terwijl de vaste bestanddelen door het doek worden tegengehouden. Naarmate er meer slib wordt aangevoerd in de kamer zal er zich een laag met vaste bestanddelen op het doek opbouwen. Op een gegeven moment zal de efficiency van de filtratie afnemen doordat deze zogenaamde filterkoek te dik of te ondoorlaatbaar wordt. Het te bereiken droge stofgehalte is gemiddeld 40%. Nadat de slibtoevoer is gestaakt, wordt gezorgd dat de koek in steekvaste vorm kan worden gelost. Dit kan door perslucht door te leiden, waardoor het overschot aan water wordt verdrongen. Lossen gebeurt door de hydraulische druk weg te nemen en de kamers uit elkaar te schuiven.

Zeefbandpers
Een zeefbandpers bestaat uit twee boven elkaar geplaatste transportbanden, die door aandrijfrollen worden voortbewogen. De onderste band, de eigenlijke zeefband, wordt ondersteund door steunrollen. De bovenste persband wordt met behulp van drukrollen op de zeefband gedrukt. Tussen de beide persen bevindt zich een wigvormige ruimte, de eigenlijke filtratie- c.q. ontwateringszone. Na het ontwateren blijft een filterkoek achter met een gemiddelde droge stofgehalte van 30%. De filterkoek wordt van de band afgeschraapt en vervolgens wordt de band met water onder hoge druk gespoeld.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De slibstroom, en dus de afvalstroom, zal door persen gereduceerd worden. Het filtraat wordt teruggevoerd naar de waterzuivering.

Kosten