Anodiseerbedrijven Retardatie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Anodiseerbedrijven Retardatie

Anodiseerbedrijven Retardatie

Inhoud pagina: Anodiseerbedrijven Retardatie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

In de praktijk wordt deze techniek gebruikt voor het verwijderen van aluminiumsulfaat uit anodiseerbaden of ijzersulfaat uit beitsbaden, zoals bij anodiseerbedrijven en emailbedrijven. Het scheiden van zoutzure stromen is moeilijker, omdat metaalchloriden complexe verbindingen zijn, waardoor het zoutzuur onvoldoende kan worden afgesplitst. De capaciteit is afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid metaal.

Deze techniek kan door bedrijven worden toegepast als zich bijvoorbeeld een te hoge sulfaatvracht in het afvalwater bevindt, of als de gemengde eindstroom te zuur is, waardoor kalk of loog moet worden gedoseerd. Tegenwoordig wordt deze techniek ook ingezet om tot grondstofbesparing en afvalvermindering te komen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De installatie bestaat uit een of twee retardatiesystemen, met relatief eenvoudige meet- en regelapparatuur, pompen en eventueel buffertanks. Besparing is mogelijk op het verbruik aan grondstoffen,
neutralisatiechemicaliën (zoals loog of kalk) en spoelwater.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Retardatie is een scheidingstechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde zeolieten om een zuur te scheiden van het metaalzout van dit zuur (retarderen = vertragen). Wordt het gepakte bed, dat is geregenereerd met water beladen met een mengsel van een geschikt zuur dat verontreinigd is met het desbetreffende metaalzout (mobiele fase), dan zullen beide stoffen een zwakke verbinding aangaan met de drager (stationaire fase). De bindingskracht van het zuur onder deze omstandigheden is groter dan die van het metaalzout. En het zuur zal meer worden tegengehouden dan het metaalzout. Eerst zal een fractie van hoofdzakelijk (regeneratie)water het bed verlaten. Hierna ontstaat, bij het ‘doorslaan' van de kolom een fractie met hoofdzakelijk metaalzoutoplossing met weinig zuur. Wordt op het moment dat het zuur ook gaat doorslaan het bed in omgekeerde richting geregenereerd met water, dan zal een mengsel worden teruggewonnen van ongeveer gelijke zuursterkte, maar met een lager metaalzoutgehalte.

Het volume van de verschillende fracties wordt proefondervindelijk vastgesteld en periodiek bijgesteld. De eerste waterige fractie kan worden geloosd, de tweede metaalzoutfractie kan zonodig worden verwerkt of worden verzameld en bij de defosfatering in rioolwaterzuiveringen worden toegepast. Het gereinigde zuur wordt hergebruikt. De techniek is een procesgeïntegreerde techniek en bedoeld om de omstandigheden van een procesbad in de hand te houden.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Het verwijderingsrendement is afhankelijk van de conditie van het bad en van de omstandigheden waarbij het proces wordt bedreven en kan circa 30% bedragen. Voor deze verwijdering wordt een betrekkelijk groot watervolume gebruikt: er ontstaat een waterfase en een zoutfase die ongeveer de helft van het volume van het behandelde zuurmengsel uitmaakt. Door het reinigen van het zuur behoeft dit niet door neutralisatie verwerkt te worden. De metaalhoudende fractie kan eventueel ingezet worden als defosfateringsvloeistof.

Kosten