Metaallak bedrijven Registratie en detectie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Registratie en detectie

Metaallak bedrijven Registratie en detectie

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Registratie en detectie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Bij waterige voorbehandeling en waterschermcabines. Knelpunten: Onbekendheid met de basissamenstelling (informatie grondstoffenleveranciers) van gebruikte grondstoffen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten zijn nodig voor de aanschaf van registratieapparatuur. Daarnaast kunnen er operationele kosten zijn voor enige organisatorische aanpassingen. Beter inzicht kan op termijn kostenbesparend werken (bijvoorbeeld meer hergebruik, lagere heffingen) en leidt tot grotere bewustwording.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Het registreren en detecteren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve afvalwatergegevens kan tot een beter inzicht in de emissies leiden. Door een duidelijk beeld te hebben van in- en uitgaande stromen kunnen bijvoorbeeld problemen, die dan goed herkenbaar zijn geworden, preventief worden aangepakt. Inzicht kan eveneens leiden tot het reduceren van de afvalwaterbelasting, waardoor heffingskosten worden gereduceerd. Debietmetingen moeten hierbij door het bedrijf zelf worden uitgevoerd, analyses kunnen worden uitbesteed. Voor de uitvoering van de maatregel is registratieapparatuur nodig, zoals watermeters en analytische instrumenten.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Inzicht en eventueel reductie van de afvalwaterbelasting

Kosten