Anodiseerbedrijven Pertractie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Anodiseerbedrijven Pertractie

Anodiseerbedrijven Pertractie

Inhoud pagina: Anodiseerbedrijven Pertractie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Er zijn binnen de oppervlaktebehandelende industrie tot nu toe slechts enige stromen onderzocht. Afhankelijk van de procesomstandigheden is het zinvol te onderzoeken of baden met een relatief korte standtijd, in verhouding tot de verwerkingskosten en de daarbij horende milieulasten, met een dergelijk reinigingssysteem kunnen worden geregenereerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten: De investeringskosten van een pilotschaalsysteem dat in de praktijk ook kan voldoen als full-scalesysteem bedragen €€€ - €€€€
Operationele kosten: De jaarlijkse operationele kosten zijn:€€ - €€€

Baten: De baten komen voort uit de verlengde standtijd van het procesbad (minder badchemicaliën), minder verwerkingskosten (alleen de uitsleep), minder stilstand van de proceslijn (verversen). Pas bij grote badvolumes en veel doorzet van producten kunnen deze besparingen gelijk of hoger zijn dan de jaarlijkse operationele kosten.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Pertractie is een reinigingstechniek die gebruik maakt van een extractiemiddel opgelost in een organische fase. Dit extractiemiddel wordt gescheiden van de waterige fase door middel van een hydrofobe holle vezel membraan. Het toegepaste extractiemiddel kan selectief metalen uit de waterige fase verwijderen.
Deze selectiviteit hangt af van het type, het metaal en de pH. Extractie van metalen kan in principe worden uitgevoerd zonder membraan (solvent extractie), maar omdat een sterke vermenging van beide fasen moet plaatsvinden, zullen in de praktijk veelal slecht te scheiden emulsies ontstaan. Hierdoor raakt de procesvloeistof verontreinigd met de organische component en wordt onbruikbaar. De belaste organische fase wordt intensief vermengd in de daarop volgende extractiestap, thans zwavelzuur. Na meer of mindere fasescheiding wordt het extractiemiddel weer aan het systeem aangeboden, terwijl het zwavelzuur met metalen wordt verwerkt.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De toepassing van een dergelijk systeem is pas zinvol als de standtijd van het procesbad veel langer is en belasting van de vrijkomende afvalstromen minder is dan wat zou vrijkomen bij de periodieke verwerking van het procesbad. Thans is het nog niet mogelijk de geëxtraheerde metalen nuttig te hergebruiken.

Kosten