art. 4.84 van de MR

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > art. 4.84 van de MR

art. 4.84 van de MR

Inhoud pagina: art. 4.84 van de MR

In artikel 4.84 van het MR van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven dat bij lozing van afvalwater afkomstig van bedrijven die metaal bewerken voldaan moet worden aan de volgende gedragsvoorschriften. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen zullen dus moeten voldoen aan deze voorschriften.

  • wanneer en op welke wijze controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt, waarvan de werking van invloed kan zijn op de lozing van metalen en hulpstoffen;
  • op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak;
  • op welke wijze de oversleep wordt beperkt;
  • op welke wijze mogelijk te nemen procesgeïntregreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen;
  • hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit doelmatig wordt verwerkt;
  • indien Ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt, waarom dit noodzakelijk is voor het proces en welke maatregelen genomen worden om de emissies ervan te beperken;
  • indien een chroomlaag elektrolytisch wordt aangebracht met behulp van chroom VI, welke maatregelen genomen worden om dit metaal terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad;
  • indien er wordt gewerkt met cyanide, welke maatregelen genomen worden om cyanide terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad;
  • indien perfluoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast, welke maatregelen genomen worden om perfluoroctaansulfonaten terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad;
  • indien cadmium wordt verwerkt, welke maatregelen worden genomen om cadmium terug te voeren naar het procesbad en op welke wijze het afvalwater dat cadmium kan bevatten, separaat van het overige afvalwater, wordt verwerkt.
Kosten