Begrippenlijst

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Begrippenlijst

Begrippenlijst

Inhoud pagina: Begrippenlijst

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
T8 convectiedrogen

Bij convectiedrogen wordt het te drogen of te koelen product in contact gebracht met lucht. Deze lucht neemt de warmte van het product op of draagt de warmte af aan het product waarbij het product vocht kan afgeven. Voor het droogproces kan deze lucht worden verwarmd, deze verwarming kan direct of indirect zijn. De droger of koeler bestaat meestal uit een kamer, silo of tunnel waar het te drogen/koelen product door wordt gevoerd. De verwamde en bevochtigde lucht wordt afgevoerd naar de omgeving.