Begrippenlijst

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Begrippenlijst

Begrippenlijst

Inhoud pagina: Begrippenlijst

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
T9 contactdrogen

Onder contactdrogen wordt verstaan het drogen van producten door ze in contact te brengen met een heet oppervlak. Het verwarmde materiaal (lucht, vloeistof) komt niet in contact met het te drogen materiaal. Het te drogen materiaal en het verwarmde materiaal worden van elkaar gescheiden door een warmtetransportoppervlak. Er hoeft slecht een geringe hoeveelheid met vocht bezwangerde lucht te worden afgevoerd.