T10.1

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T10.1 Smelten

T10.1

Inhoud pagina: T10.1

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Afval, metaal, chemie.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Granulaten, korrels, spanen, broodjes.
Product voorbeelden Glas, kunststoffen, metalen (ijzer, staal, aluminium, lood, koper).

Afvoer

Stuifklasse N.v.t. (geen).
Aard materiaal Vloeistof.
Product voorbeelden Glas, kunststoffen, metalen (ijzer, staal, aluminium, lood, koper).

 

Beschrijving

Beschrijving

Door toevoeging van warmte wordt een materiaal vloeibaar gemaakt. Smelten is de fase overgang van een vaste stof naar een vloeistof. Het smelten kan direct of indirect plaatsvinden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering en onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit of brandstof.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren

De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast.

Stofbepalende fasen  Aanvoer, bewerking.

Aanvullende maatregelen

Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Processtap

Processtap

Verhitten

Emissie

Emissie

Wanneer het materiaal direct wordt verwarmd zal de verwarmingslucht afgevoerd moeten worden. Wanneer het materiaal indirect wordt verwarmd kan de bewerking open worden uitgevoerd. Bij electrisch smelten kan veel stof vrijkomen.

Gekanaliseerde afvoer is niet altijd mogelijk. Wanneer de proceslucht wel gekanaliseerd afgevoerd kan worden is zuivering mogelijk. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt geëmitteerd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bewerking kost veel energie.