T10.2 Sinteren

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T10.2 Sinteren

T10.2 Sinteren

Inhoud pagina: T10.2 Sinteren

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven Keramisch industrie, metaal, afval.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Korrels, granulaat, brokken.
Product voorbeelden Klei, calciumoxide, ijzeroxide, bentoniet, aluinaarde, kiezelaarde, baggerslib.

Afvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materiaal Brokken, korrels, brokken.
Product voorbeelden Klinker, bakstenen, tegels, badkamersanitair, ertskoek, ijzerpellets.

 

Beschrijving

Beschrijving

Bij sinteren wordt het materiaal voor verhitting vormgegeven. Het uitgangsmateriaal wordt direct verhit. De verhitting kan plaatsvinden in bijvoorbeeld een koepeloven, tunneloven, ringoven, vlamoven of trommeloven. Bij sinteren wordt een stabiele vaste fase gevormd doordat het uitgangsmateriaal, dat uit korrels bestaat, aan elkaar smelt. De korrels smelten gedeeltelijk, waardoor het contactoppervlak groter wordt en het materiaal sterker wordt. Er zijn twee soorten sinterprocessen:

  • Bij solid-state sintering komt geen vloeistof aan te pas, alleen een vaste stof wordt via het bakproces omgezet.
  • Liquid-phase sintering is een complexer proces waarbij op de baktemperatuur een gedeelte van het materiaal vloeibaar is. Bestanddelen met een laag smeltpunt gaan over in een viskeuze massa die in de poriën tussen de nog niet gesmolten materiaal deeltjes dringt.
Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Brandstof.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren

De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast.

Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Verandering van vormgeving bij sinteren [bron: MEDe, nl.wikipedia]

Emissie

Emissie

De verhitte materialen zijn over het algemeen minder stuifgevoelig dan het uitgangsmateriaal.

Gekanaliseerde afvoer is niet altijd mogelijk. Wanneer de proceslucht wel gekanaliseerd afgevoerd kan worden is zuivering mogelijk. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt geëmitteerd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bewerking kost veel energie.