T10.3 Calcineren

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T10.3 Calcineren

T10.3 Calcineren

Inhoud pagina: T10.3 Calcineren

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Keramisch industrie, metaal.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Korrels, granulaat, brokken.
Product voorbeelden Ertsen, kalksteen, bauxiet,aardoliebitumen, anataas (TiO2), glas. 

Afvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Korrels, granulaat, brokken.
Product voorbeelden Cement, bauxiet, gips, calciumoxide, SiO, rutiel (TiO2). 

 

Beschrijving

Beschrijving

Bij calcineren worden door verhitting gebonden metalen gereduceerd tot de metaaloxiden. De gebonden metalen bevinden zich in ertsen of andere vaste stoffen. Tijdens het verhitten wordt het eindproduct gezuiverd van opgeloste stoffen. Deze stoffen zijn voornamelijk koolstofdioxide en kristalwater. Ook wordt calcineren gebruikt voor ontglazing van glasachtige stoffen (de carbonaten worden verwijderd uit het glas en de SiO krijgt weer kans tetraëders te vormen).

Het calcineren vindt plaats onder anaerobe omstandigheden en gewoonlijk bij een temperatuur onder het smeltpunt. Het verhitten wordt uitgevoerd in ovens of reactoren.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Brandstof.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Schematische voorstelling van een kalkoven [Bron: LingguisticDemographer, en.wikipedia]

Processtap

Processtap

Verhitten

Emissie

Emissie

De verhitte materialen zijn over het algemeen stuifgevoeliger dan het uitgangsmateriaal.

De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt geëmitteerd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bewerking kost veel energie.