T4.1 Breken

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T4.1 Breken

T4.1 Breken

Inhoud pagina: T4.1 Breken

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

 

Soort bedrijven:

Afval, levensmiddelen, diervoer, op- en overslag, kunststof, chemie, mineralen verwerking, bouw.

Aanvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materiaal  Korrels, spanen, granulaten, rul materiaal, brokken, kluiten.
Product voorbeelden Metalen, mineralen, kolen, kunststoffen, rubber, puin, voedingsmiddelen, agrarische producten mest, compost.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal  Spanen, brokken, granulaten, korrels.
Product voorbeelden

Metalen, mineralen, kolen, kunststoffen, rubber, verhardingsmateriaal, voedingsmiddelen, agrarische producten mest.

 

 

 

 

Beschrijving

Beschrijving

Bij het breken wordt het aangevoerde materiaal verkleind door het materiaal te onderwerpen aan druk- en wrijvingskrachten. Afhankelijk van het materiaal dat verkleind moet worden en de gewenste grootte van het bewerkte materiaal kan gekozen worden voor o.a. de volgende technieken:

- Nokken brekers: langzaam draaiende brekers met nokken aan de rotor.
- Walsen brekers: bestaan uit twee onafhankelijk draaiende walsen die druk en wrijvingskrachten op het te verkleinen materiaal uitoefenen.
- Hamermolen: de rotor heeft zogenaamde slaghamers.
- Kogelmolen: een draaiende trommel waarin zich kogels of staven bevinden die het materiaal verkleinen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, diesel.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen. 
 Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

Afsluiten (M05)

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Breken Hamermolen [Bron: Jongerius BV, Nijkerk]

Processtap

Processtap

Verkleinen

Emissie

Emissie

Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt wordt.
Het breken kan tot aanzienlijke stofemissies leiden. Bij de bewerking ontstaan stofdeeltjes.

Stofverspreiding ten gevolge van het breken kan het best worden voorkomen door de breekinstallatie volledig gesloten uit te voeren of deze installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S5). In de NeR is het uitgangspunt een gesloten voorziening.

Wanneer de breekkamer is uitgevoerd met een zeefkorf is het soms noodzakelijk een onderdruk op de breekkamer te creëren zodat het gebroken materiaal uit de breekkamer wordt verwijderd.

Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de breekkamer op onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem gekanaliseerd afgevoerd worden. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

Als activiteiten niet inpandig kunnen plaatsvinden (S4 en S5), bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden bij de opslagplaats plaatsvinden dan moeten de te breken goederen en de stortgoederen vochtig zijn of vooraf worden bevochtigd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij sneldraaiende molens kan oververhitting van het product ontstaan. Dit kan o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van stikstof (geen vonken) worden tegengegaan. Mogelijk explosiegevaar.
Mogelijke verontreiniging van de bodem indien stoffen worden gebroken die bodembebedreigende stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld olie en asbest).