T4.2 Shredderen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T4.2 Shredderen

T4.2 Shredderen

Inhoud pagina: T4.2 Shredderen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Afval, papier, levensmiddelen, metaal, schroot.

Aanvoer

Stuifklasse S3, S4, S5. 
Aard Materiaal Spanen, brokken, volumineuze artikelen.
Product voorbeelden Metalen, kunststoffen, rubber, voedingsmiddelen, autowrakken, plastic afval, papier.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard Materiaal Spanen, brokken.
Product voorbeelden Metalen, kunststoffen, rubber, voedingsmiddelen, papier.
Beschrijving

Beschrijving

Bij het shredderen wordt het aangevoerde materiaal verkleind door het materiaal te onderwerpen aan een draaiende rotor. Deze rotor kan voorzien zijn van uitsteeksels of uitgevoerd zijn met messen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, diesel.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren

De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen. 

Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

Afsluiten (M05)

Vervanging door

--

Processtap

Processtap

Verkleinen

Emissie

Emissie

Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt wordt.
Het shredderen kan tot aanzienlijke stofemissies leiden. Bij de bewerking ontstaan stofdeeltjes.

Stofverspreiding ten gevolge van het shredderen kan het best worden voorkomen door de installatie volledig gesloten uit te voeren of deze installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S5). In de NeR is het uitgangspunt een gesloten voorziening.

Wanneer de shredderkamer is uitgevoerd met een zeefkorf is het soms noodzakelijk een onderdruk op de shredder te creëren zodat het gebroken materiaal uit de shredderkamer wordt verwijderd.

Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de shredderkamer op onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem gekanaliseerd afgevoerd worden. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

Als activiteiten niet inpandig kunnen plaatsvinden (S4 en S5), bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden bij de opslagplaats plaatsvinden dan moeten de stortgoederen worden bevochtigd.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij sneldraaiende rotors kan oververhitting van het product ontstaan. Dit kan o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van stikstof (geen vonken) worden tegengegaan.
Mogelijk explosiegevaar.
Mogelijke verontreiniging van de bodem indien stoffen worden gebroken die bodembebedreigende stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld olie en asbest).