T4.3 Snijden

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T4.3 Snijden

T4.3 Snijden

Inhoud pagina: T4.3 Snijden

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Afval, voedingsmiddelen, kunststof, chemie

Aanvoer

Stuifklasse S3, S4, S5
Aard materiaal Spanen, brokken en slierten
Product voorbeelden Kunststoffen (folie, schuim,plastic flessen tapijt), rubber (banden, en (on)gevulkaniseerde blokken en platen), voedingsmiddelen (bladeren, thee, brood, bevroren slachtafval) en metalen (spanen, kabels, printplaten).

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5
Aard materiaal Spanen, brokken, slierten 
Product voorbeelden Kunststoffen (folie, schuim,plastic flessen tapijt), rubber (banden, en (on)gevulkaniseerde blokken en platen), voedingsmiddelen (bladeren, thee, brood, bevroren slachtafval) en metalen (spanen, kabels, printplanten).

 

Beschrijving

Beschrijving

Het verkleinen van materiaal wordt uitgevoerd door het aangevoerde materiaal te onderwerpen aan een draaiende rotor. Deze rotor is uitgevoerd met messen. Met deze techniek kunnen zachte snijdbare materialen worden bewerkt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering en onderhoud materiaal
Nuts: Elektriciteit
Hulp- en reststoffen: Geen
Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stofbepalende factoren De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking en afvoer

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

Afsluiten (M05)

Vervanging door

--

Processtap

Processtap

Verkleinen

Emissie

Emissie

Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt is.
De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij sneldraaiende messen kan oververhitting van het product ontstaan.