T4.4 Malen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T4.4 Malen

T4.4 Malen

Inhoud pagina: T4.4 Malen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven Levensmiddelen, gewasbescherming, farmacie, chemie, metaalbewerking

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard Materiaal Vette, zachte en versmerende materialen, korrels, granulaten, poeder.
Product voorbeelden Kolen (bruinkool, steenkool, houtskool), mineralen (zout, gips, bentoniet, kalk, marmer, kaliumchloride zinkoxide, dolomiet, kwartszand, kalksteen, bauxiet), voedingsmiddelen (haver, tarwe, specerijen, cacaobonen, zetmeel, suiker, erwten), melamine, pigmenten (toner).

Afvoer

Stuifklasse  S1, S2, S3.
Aard Materiaal Korrels, granulaten, poeder.
Product voorbeelden Kolen (bruinkool, steenkool, houtskool), mineralen (zout, gips, bentoniet, kalk, marmer, kaliumchloride zinkoxide, dolomiet, kwartszand, kalksteen, bauxiet), voedingsmiddelen (haver, tarwe, specerijen, uien, cacao, zetmeel, suiker, erwten), melamine, pigmenten (toner).

 

Beschrijving

Beschrijving

Malen betreft het fijnmaken van materiaal met een molen. Er zijn verschillende type molens, bijvoorbeeld:

- Conusmolen: Verticaal opgestelde maalmolen waarvan de rotor en zeefkorf/maalbaan conisch is. Geschikt voor vochtige, vette, zachte en versmerende materialen.
- Centrifugaalmolen of turbomolen: Het te malen materiaal wordt centraal in de molen bracht en vervolgens door de rotor opgewerkte centrifugaalkracht tegen een maalbaan of zeefkorf
geslingerd. Toegepast voor het verkleinen van zachte producten.
- Luchtstraalmolen: Het materiaal wordt met hoge snelheid tegen elkaar geschoten, het is het maalprincipe van product tegen product.
- Kogelmolen: Een kogelmolen is een roterende molen waarbij het te vermalen materiaal door wrijving en botsing tussen stangen of kogels wordt verkleind.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stofbepalende factoren De bewerking is kan geheel gesloten, er kan dan geen stof vrijkomen. 
Stofbepalende fasen  Aanvoer, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Maalmolen [Bron: Jongerius BV. Nijkerk]

Processtap

Processtap

Verkleinen

Emissie

Emissie

Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt is.

De bewerking is kan geheel gesloten, er kan dan geen stof vrijkomen. Bij sommige producten/maaltechnieken kan het noodzakelijk zijn het product uit de maalkamer te verwijderen door het aanleggen van een onderdruk.

Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de maalkamer op onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem gekanaliseerd afgevoerd worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een filtrerende afscheider waarbij een concentratie van 5 mg/mo3 haalbaar is.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Bij sneldraaiende delen kan oververhitting van het product ontstaan. Dit kan o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van stikstof (geen vonken) worden tegengegaan.