T5.1 Zeven

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T5.1 Zeven

T5.1 Zeven

Inhoud pagina: T5.1 Zeven

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Levensmiddelen, chemie, afvalverwerking, farmacie, recycling.

Aanvoer

Stuifklasse

S1, S2, S3, S4, S5, geen.
Aard materiaal Slurrie, granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Mineralen, plastic, papier, organische stoffen, kolen.

Afvoer

Stuifklasse 

S1, S2, S3, S4, S5, geen.
Aard materiaal Vloeistof, slurrie, granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Zout, meel, chocolade, zand, grind, kolen, wrongel/wei, waswater, zetmeel verpakkingsmateriaal, steen, hout.

 

Beschrijving

Beschrijving

Een zeef (ook wel zift genoemd) wordt gebruikt om mengsels te scheiden op basis van verschillende korrelgroottes of om vast van vloeibaar te scheiden (bijvoorbeeld ontwateren). Met een aantal zeven die verschillende zeefopeningen hebben kunnen verschillende materiaalgroottes worden geclassificeerd.

Er zijn verschillende soorten zeven: bijvoorbeeld trilzeven, trommel of roterende zeven en tuimelzeven.

Het zeven op verschillende korrelgroottes kan verschillende doelen hebben: Fractioneren (scheiden in verschillende materiaalstromen), ontstoffen (verwijderende kleinere deeltjes uit materiaal dan voornamelijk uit grotere deeltjes bestaat), aftoppen (verwijderende grotere deeltjes uit materiaal dan voornamelijk uit kleine deeltjes bestaat) en controleren (reinigen van materiaal dat al een juiste korrelverdeling heeft).

Roterende zeef

Roterende zeef [Bron: Verbaten Stortgoedtechniek BV, Prinsenbeek]

Ontwateringszeef 

Ontwateringszeef [Bron: Avitec Triltechniek Ned. BV, Almere]

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit, eventueel water.
Hulp- en reststoffen: Eventueel water.
Personeel: Bediening, onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Infrarood herkenning (T5.5)

Emissie

Emissie

Het zeven kan tot aanzienlijke stofemissies leiden, aangezien bij deze handelingen bewust wordt gestreefd naar de selectie van kleine deeltjes.

Stofverspreiding ten gevolge van het zeven kan het best worden voorkomen door de zeefinstallatie volledig gesloten uit te voeren of deze installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S3).

Het zeven kan in de openlucht worden uitgevoerd (S4 en S5).

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.