T5.2 Magneetscheiding

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T5.2 Magneetscheiding

T5.2 Magneetscheiding

Inhoud pagina: T5.2 Magneetscheiding

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Voedingsmiddelen, overslagbedrijven (kolen), chemie, afval, veevoer, recycling. 

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken
Product voorbeelden Materiaalstroom met ijzer of ijzerbevattende materialen, zoals huisvuil en kolen.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden IJzerkorrels, ijzerpoeder, ferro materiaalstroom zonder ferrometalen, voeding voor kolencentrales.

 

Beschrijving

Beschrijving

Ferrometalen (ijzer, blik en staal) kunnen uit een materiaalstroom worden verwijderd door magneten. Ferrometalen worden door magneten aangetrokken.

Uit korrel- en poedervormige materialen kunnen ferrometalen door magneten worden verwijderd door het materiaal in een vrije val te brengen. Bij grover materiaal kan een magneet boven een transportband worden geplaatst. Deze zogenaamde bovenbandmagneet kan de aangetrokken ferrometalen continu afvoeren.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten:  Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Bediening, onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren Het sorteren kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Infrarood herkenning (T5.5)

Afbeelding

Afbeelding

Magneetband [Bron: Goudsmit Magnetic Systems BV, Waalre]

Emissie

Emissie

Het ijzerhoudend materiaal wordt aan een magneet gebonden of wordt gemagnetiseerd hierdoor zal er geen ijzerhoudend stof worden geëmitteerd. De stroom materiaal waar het ijzer uit gesepareerd is zal een gelijke stuifgevoeligheid hebben als het uitgangsmateriaal.

Het scheiden kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en piepschuim.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Met magneet afscheider worden ook nikkel, kobalt en gadolinium van het uitgangsmateriaal gescheiden, omdat deze metalen ook door magneten worden aangetrokken.