T5.3 Wervelstroomscheider

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T5.3 Wervelstroomscheider

T5.3 Wervelstroomscheider

Inhoud pagina: T5.3 Wervelstroomscheider

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Afval, recycling.

Aanvoer

Stuifklasse

S1, S2, S3, S4, S5.

Aard materiaal

Granulaat, spanen, brokken.

Product voorbeelden Verbrandingsslakken, autoschroot, kabelafval, glas, huisvuil, hout, kunststof, bouw- en sloopafval, WEEE-schroot (Waste Electrical and Electronic Equipment). 

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, spanen, brokken.
Product voorbeelden Koper, zink, aluminium.

 

Beschrijving

Beschrijving

Indien een magneet in een geleider beweegt, ontstaat er een (wervel)stroom die zelf een magneetveld opwekt. De opgewekte stroom is een zogenaamde wervelstroom (engels: eddy current). Bij deze stroomopwekking wordt het materiaal als het ware korte tijd magnetisch gemaakt (door er een klein elektrisch stroompje in op te wekken) waardoor de magneten eventjes vat hebben op het metalen deeltje. De krachten worden zo gericht dat het metalen deeltje er uitgewipt wordt. Dit systeem is bestemd voor het separeren van non-ferrometalen. Voorbeelden van non-ferrometalen zijn koper, zink en aluminium.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Bediening, onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stofbepalende factoren Het scheiden kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek
--

Vervanging door
--

Afbeelding

Afbeelding

Wervelstroomscheider [Bron: Goudsmit Magnetic Systems BV, Waalre]

Processtap

Processtap

Sorteren

Emissie

Emissie

De stroom materiaal waar het non-ferrometaal uit gesepareerd is zal een gelijke stuifgevoeligheid hebben als het uitgangsmateriaal. De stuifgevoeligheid van non-ferrometaal is o.a. afhankelijk van de grootte en vochtgehalte van het materiaal.
Het sorteren kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen.
Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en piepschuim.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Nihil.