T5.4 Windziften

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T5.4 Windziften

T5.4 Windziften

Inhoud pagina: T5.4 Windziften

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Voedingsmiddelen, chemisch, afval, meststoffen.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, gelatine, houtskool, mineralen, kolen, houtspaanders, slib, afval.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Diervoer, granen, poeders, houtskool, kolen, zeolieten, magnesiumcarbonaat, slib, hout, groenten, China klei, pigmenten.

 

Beschrijving

Beschrijving

Windziften is een proces voor het droog scheiden van een product. Er kan gescheiden worden op korrelgrootte, specifieke massa of op korrelvorm (gelijke specifieke massa, verschil in oppervlak en vorm). Het principe van windziften is, dat in een gasstroom (meestal lucht) gesuspendeerde deeltjes aan krachten worden blootgesteld, zodat onder invloed van deze krachten de gesuspendeerde deeltjes naar verschillende richtingen kunnen worden getransporteerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Bediening, onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren Het sorteren wordt in een gesloten kast uitgevoerd. Waarbij de gebruikte lucht (gekanaliseerd en gezuiverd) afgevoerd wordt 
Stofbepalende fasen  Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Windzifter

Processtap

Processtap

Sorteren

Emissie

Emissie

De gesorteerde materialen kunnen individueel zowel een hogere als lagere stuifgevoeligheid hebben in vergelijking met het uitgangsmateriaal.
De lucht, met de materialen die het gemakkelijkst in de gasstroom meegenomen, wordt via een afscheider gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

--