T5.5 Infrarood herkenning

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T5.5 Infrarood herkenning

T5.5 Infrarood herkenning

Inhoud pagina: T5.5 Infrarood herkenning

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Afvalverwerking, recycling.

Aanvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materiaal Spanen, brokken.
Product voorbeelden Plastic, hout, papier, metaal.

Afvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materiaal Spanen, brokken.
Product voorbeelden PET, PVC, polyethyleen, polypropeen, piepschuim, hout, papier, metaal.

 

Beschrijving

Beschrijving

Een transportband is voorzien van infrarood-camera's die in het onzichtbare gedeelte van het spectrum kunnen zien en kunnen bepalen wat voor soort materiaal met de transportband voorbij wordt gevoerd. Elke soort materiaal absorbeert het infrarode licht op een herkenbare eigen wijze. De infrarood camera geeft aan een computer informatie over soorten materialen die voorbij worden gevoerd. De computer stuurt een korte luchtstraal die geselecteerd materiaal van de transportband blaast zodat op die manier het geselecteerde materiaal wordt gescheiden van de totale materiaal stroom.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Bediening onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factorenDe installatie kan open uitgevoerd zin voor S4 en S5 stoffen.
Stofbepalende fasenAanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Processtap

Processtap

Sorteren

Emissie

Emissie

Het scheiden kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en piepschuim.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Een onderscheid tussen bijvoorbeeld polypropeen met een hoge dichtheid (zogenoemd HDPP) en polypropeen met een lage dichtheid (LDPP) is nog niet mogelijk.