T6.1 Verzet machine

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T6.1 Verzet machine

T6.1 Verzet machine

Inhoud pagina: T6.1 Verzet machine

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Diervoeder, bouw, energie, afval, meststoffen, groencompostering, op- en overslag.

Aanvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materialen Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, mineralen, kolen, houtspaanders, slib.

Afvoer

Stuifklasse S3, S4, S5 
Aard materialen Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, hout, compost.
Beschrijving

Beschrijving

Met verzetmachines (bijvoorbeeld shovels, graafmachines, kranen (tunnel)omzetmachines en draglines) wordt materiaal opgepakt en bij elkaar gevoegd. Deze techniek heeft overeenkomsten met T0.5 Mobiele laadsystemen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Brandstof (diesel).
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Het mengen kan niet in de openlucht worden uitgevoerd voor S3 stoffen.
Stofbepalende fasen   Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

Code goed gebruik mobiele laadsysteem (T05-OP1)
Code goed gebruik grijper (T01-OP1)

Vervanging door

Menglijn (T6.2)
Roterende menger (T6.3)
Menger met intern roerwerk (T6.4)

Afbeelding

Afbeelding

Graafmachine [Bron:Loonbedrijf Boer Anloo v.o.f.]

Processtap

Processtap

Mengen

Emissie

Emissie

De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal lager zijn.

De stofemissie is erg afhankelijk van de werkwijze. Als steeds van verschillende hopen een deel op een nieuwe hoop wordt gelegd is de stofemissie beperkt. Als het product als een geheel wordt omgewerkt ontstaat er een veel grotere emissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Nihil.