T6.2 Menglijn

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T6.2 Menglijn

T6.2 Menglijn

Inhoud pagina: T6.2 Menglijn

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven Diervoeder, bouw, energie, afval, meststoffen, op- en overslag.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, mineralen, kolen, houtspaanders, slib. 

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, hout, compost.

 

Beschrijving

Beschrijving

Vanuit silo's of bunkers wordt op een lopende band materiaal gedoseerd. Vervolgens kan het materiaal worden gestort of verder worden bewerkt.

Het mengen kan plaatsvinden op een zogenaamd mengveld. Op dit veld worden twee langwerpige hopen stortgoed opgebouwd. Terwijl de ene hoop wordt afgegraven, wordt de andere hoop opgebouwd. Het is bijvoorbeeld om een partij stortgoed een meer homogene samenstelling te geven dan wel een mengsel te verkrijgen van verschillende bulkgoederen (bijvoorbeeld grind met zand)

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Het mengen kan in de openlucht worden uitgevoerd voor alleen S4 en S5.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiten (M05)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Roterende menger (T6.3)
Menger met intern roerwerk (T6.4)

Afbeelding

Afbeelding

Menglijn

Processtap

Processtap

Mengen

Emissie

Emissie

De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal lager zijn.

Het mengen kan in de openlucht worden uitgevoerd voor alleen S4 en S5. Als maatregel ter voorkoming van stofverspreiding staat hier voornamelijk bevochtiging ter beschikking.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Nihil.