T6.3 Roterende menger

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T6.3 Roterende menger

T6.3 Roterende menger

Inhoud pagina: T6.3 Roterende menger

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Diervoeder, bouw, biovergisting, meststoffen, op- en overslag.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5. 
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, mineralen, kolen, houtspaanders, slib.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5, geen.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, slurrie.
Product voorbeelden Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, hout, compost, cement, beton.
Beschrijving

Beschrijving

Een roterende menger is een menger waarvan de mengkamer draait. Door het roteren van de mengkamer wordt het product gemengd. De mengkamer kan bijvoorbeeld een silo, container of trommel zijn. Het mengen kan zowel batchgewijs als continu plaatsvinden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren  Bewerking is kan geheel gesloten zijn. 
Stofbepalende fasen Aanvoer, afvoer.

Aanvullende maatregelen

--

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Afbeelding

Afbeelding

Roterende menger [Bron: Buro Noordhof-UCON Nederland, Amersfoort]

Processtap

Processtap

Mengen

Emissie

Emissie

Roterende mengers kunnen geheel gesloten zijn zodat bij het bewerken geen stof geëmitteerd wordt. Bij openen, vullen en legen kan stof vrijkomen. Bij continu mengers kan bij de inlaat en uitlaat stof vrijkomen. Roterende mengers zijn meestal open uitgevoerd.

De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal nihil zijn.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Nihil.