T7.3 Briketteren

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T7.3 Briketteren

T7.3 Briketteren

Inhoud pagina: T7.3 Briketteren

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Biomassa verwerking, afval.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, poeder.
Product voorbeelden Hout, kolen, houtskool, metaal spanen, papier, karton, kunststoffen, filterstof.

Afvoer

Stuifklasse N.v.t. (geen).
Aard materiaal Briketten of pakketjes.
Product voorbeelden Briketten van hout, kolen, houtskool, metaal spanen, papier, karton, kunststoffen, filterstof.

                      

Beschrijving

Beschrijving

Voor het briketteren wordt materiaal in een briketpers samengedrukt. Het briketteren kan plaats vinden zonder toevoeging van een bindmiddel.
Er zijn drie persmethoden:

  • Persen in een perskanaal, waarbij ronde briketten worden verkregen met een diameter van 5- 7 cm;
  • Persen in een matrijs, waarbij vierkante en rechthoekige briketten worden gemaakt met een breedte van 5- 7 cm;
  • Persen in een perskamer, waarbij schrootpakketten worden gemaakt.
Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud.
Nuts: Elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Bediening, onderhoud.

Kosten

Afhankelijk van specificaties

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren De bewerking is geheel gesloten. Er kan dus geen stof vrijkomen.
Stofbepalende fasen         Aanvoer.

Aanvullende maatregelen

--

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

--

Processtap

Processtap

Verdichten

Emissie

Emissie

De bewerking is geheel gesloten. Er komt dus geen stof vrij.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Briketten zijn gemakkelijker te transporteren en op te slaan dan het oorspronkelijke materiaal.

Briketten zijn minder stuifgevoelig dan het oorspronkelijke materiaal.