T8.1 Convectie drogen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T8.1 Convectie drogen

T8.1 Convectie drogen

Inhoud pagina: T8.1 Convectie drogen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven Levensmiddelen, chemie, energie, afval, meststoffen.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, gelatine, houtskool, mineralen, kolen, houtspaanders, slib, grond.

Afvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Diervoer, granen, poeders, houtskool, kolen, zeolieten, magnesiumcarbonaat, slib, hout, groenten, China klei, pigmenten.

 

Beschrijving

Beschrijving

In een droogkamer wordt het te drogen materiaal in een silo of container of tunnel gebracht waarbij er lucht door deze silo of container wordt geleid. Het te drogen materiaal kan los of in bakken in de droogkamer worden gevoerd. Ook is het mogelijk dat het te drogen product op een band wordt uitgespreid en via deze band in de droogkamer wordt geleid. Bij continue processen wordt meestal gebruik gemaakt van het tegenstroomprincipe.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, eventueel brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Stofemissie afhankelijk van uitvoering van de kamer. Wanneer de kamer open is uitgevoerd is directe stofemissie mogelijk. Bij gekanaliseerde afvoer is lucht zuivering mogelijk.
Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afsluiten (M01)
Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Trommeldrogen (T9.1)
Peddeldrogen (T8.8)

Afbeelding

Afbeelding

Vlakbeddroger (boven) en Containerdroger (onder) [Bron: Ebbens Engineering Ingenieursbureau BV, Lochem]

Processtap

Processtap

Convectie drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn meestal stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De droogkamer kan open uitgevoerd zijn en dan is er directe stofemissie mogelijk. De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.