T8.2 Wervelbed drogen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T8.2 Wervelbed drogen

T8.2 Wervelbed drogen

Inhoud pagina: T8.2 Wervelbed drogen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Levensmiddelen, chemie, energie, afval, meststoffen.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, nat poeder, brokken.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, pigmenten, gelatine, houtskool, china klei, zeolieten, carbonaten, kolen, houtspaanders, slib, grond.

Afvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, brokken.
Product voorbeelden Poeders, houtskool, kolen, mineralen.

 

Beschrijving

Beschrijving

Bij de technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van een fluïdbed of wervelbed wordt (verwarmde) lucht onder gecontroleerde voorwaarden (snelheid en temperatuur) door een laag materiaal geblazen. Hierdoor ontstaat er een werveling van het materiaal waardoor het materiaal gedroogd kan worden. Door een mechanische beweging van het bed kan het opwervelende effect worden versterkt. Er ontstaat zo intensieve menging van (hete) lucht en materiaal. Met deze techniek kunnen ook granulaten worden gevormd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: lektriciteit, eventueel brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.
Stof bepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer.

 

 Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)
--

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Drogen in een droogkamer (T8.1)
Trommeldrogen (T9.1)

Afbeelding

Afbeelding

Wervelbeddroger [Bron: Jongerius BV, Nijkerk]

Processtap

Processtap

Convectie drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.